fbpx

Xin chào Hiệu trưởng, Giáo viên và những ai đang làm công tác Quản lý, Cố vấn,  

Chào mừng quý vị đến với trang thông tin của Dancenter! 

Khi sức khỏe tinh thần của học sinh/nhân viên được đảm bảo, họ sẽ tập trung và năng suất hơn ở nơi làm việc.

Khi công ty/trường học giới thiệu nghệ thuật đến với nhân viên/học sinh, họ đồng thời cũng mở ra một không gian cho sự sáng tạo và bày tỏ.

Nếu quý vị có sẵn ý tưởng dự án nghệ thuật hoặc chúng tôi sẽ giúp xây dựng chương trình, vui lòng liên hệ chúng tôi.

Linh Rateau cùng đội ngũ Dancenter

Looking for a professional dance performance for your launching event?
We strongly recommend you to contact UDG directed by John Huy Tran.

Our happy customers

Start typing and press Enter to search